Návod – Aktualizace na macOS Catalina? Jak ručně exportovat XML soubor do DJ softwaru?

Aktualizace macOS Catalina zakázala přístup třetím vývojářům hudebních aplikací k XML souborům. To znamená, že už nemůžete vyhledávat tracky v playlistech vytvořených například v programu iTunes (nově aplikaci Hudba).

Jak exportovat hudební XML v macOS Catalina

  1. Spusťte aplikaci Hudba
  2. Proveďte požadované změny (třídění seznamu skladeb, přidání skladeb)
  3. Přejděte do nabídky Soubor > Knihovna > Exportovat knihovnu
  4. Ručně pojmenujte soubor iTunes Music Library.xml a uložte jej do složky iTunes (pod * yourusername *> Hudba > iTunes)
  5. Nyní uložit